Our services 

Nasza oferta

International forwarding

We have many years of experience in international road transport

ADR dangerous loads

We carry out each order comprehensively, maintaining the highest standards, based on legal standards and restrictions, and with increased caution

Groupage and LTL transport

Meeting your needs, we offer the organization of road transport, which gives you the opportunity to deliver your cargo “to your door”

Transport całopojazdowy

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w międzynarodowym transporcie drogowym ładunków po Europie oraz do krajów WNP i Azji

Ładunki niebezpieczne ADR

Każde zlecenie realizujemy kompleksowo, z zachowaniem najwyższych standardów, w oparciu o normy prawne i restrykcje oraz przy zachowaniu zwiększonej ostrożności.

Transport Drobnicowy i LTL

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, oferujemy organizację transportu drogowego, co daje możliwość dostawy Państwa ładunku „pod drzwi”.

International road transport

We are an international transport group with offices in Poland, Latvia and Kazakhstan. We have been operating successfully for over 20 years. We help our clients deliver their cargo on time within Europe, between Europe and Asia, and from China to Europe and Asia.

Międzynarodowy transport drogowy

Jesteśmy międzynarodową grupą transportową mającą swoje biura w Polsce, na Łotwie i w Kazachstanie. Działamy z sukcesem od ponad 20 lat. Pomagamy naszym klientom dotrzeć na czas z ładunkiem w ramach Europy, pomiędzy Europą a Azją, a także z Chin do Europy i Azji.

About us

INTERTRANSAUTO performs international cargo transportation in the most desirable directions regular car routes. It ensures it delivery speed and constant availability of cars at loading points. Transports are carried out by experienced drivers with extensive experience.

We guarantee the reliability and efficiency of cargo deliveries.

O nas

INTERTRANSAUTO wykonuje międzynarodowe przewozy ładunków w najbardziej pożądanych kierunkach regularnymi trasami własnych samochodów. Zapewnia to szybkość dostaw i stałą dostępność samochodów w miejscach załadunku. Przewozy realizowane są przez doświadczonych kierowców z dużym doświadczeniem.

Gwarantujemy niezawodność i efektywność dostaw ładunków.

Intertransauto in numbers

We are proud of our achievements

0
years of experience
0
Shipments in the last 3 years
0
Qualified workers
0
Own cars
0
Partners around the world

Intertransauto w liczbach

Jesteśmy dumni z naszych dokonań

0
Lat doświadczenia
0
Przesyłek w ciągu ostatnich 3 lat
0
Wykwalifikowanych pracowników
0
własnych samochodów
0
Partnerów na całym świecie
Jesteśmy do twojej dyspozycji 24/7

Realizujemy wysokiej jakości międzynarodowe przewozy ładunków, usprawniając procesy biznesowe logistyki transportu, w oparciu o wykorzystanie najnowszych technologii, a także doświadczenia i profesjonalizmu pracowników firmy.

Nasz zespół to doświadczeni kierowcy, spedytorzy i logistycy, a także eksperci IRU.

Świadczymy wysoką jakość usług w najlepszych cenach.

We are available 24/7

We provide high-quality international cargo transport, improving logistics business processes
transport, based on the use of the latest technologies, as well as the experience and professionalism of employees companies.

Our team consists of experienced drivers, forwarders and logisticians, as well as IRU experts.

We provide high quality services at the best prices.

Call us for the best rate for shipping and to check the cost of transporting goods

Benefits of cooperation with us

Co nas wyróżnia

Wide range of transport

We offer road transport of oversized
loads within Europe, but also to and
from the countries of the Customs
Union (Kazakhstan, Belarus, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Mongolia).

Protection from Damage

Your cargo is insured for EUR
1 million. In the last 3 years, we
have transported over 36,000 loads
over a distance of over 50 million
kilometers without a single insured event.

We inform you every day our customers

About the movement of their
cargo along the route. You can
easily find out about the location
of your cargo, its status and the
distance traveled during the day
in any convenient way: in the
personal customer area on our website, by e-mail, by SMS notification or by calling your account manager.

Delievery on time

Detailed planning and implementation of individual stages of transport using our own fleet and based on the use of the latest technologies, as well as the experience and professionalism of the company’s employees guarantee timely delivery.

Dangerous loads
ADR

High values loads

Groupage Transport
and LTL

Ładunki niebezpieczne

ADR

Ładunki o wysokiej

wartości

Transport Drobnicowy

i LTL